ÜYE OLDUĞU DERNEKLER VE ÖDÜLLER

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER
Movement Disorders Society
American Academy of Neurology
Alzheimer Derneği – Kurucu Üye
Ulusal Nöroloji Derneği
Parkinson Hastalığı Derneği
Çocuk ve Ergen Nörolojisi Derneği – Kurucu Üye
Türk Tabipler Birliği

ÖDÜLLER
• 1999 Beyin araştırmalar derneği proje destek 1.’lik ödülü – Ailevi Parkinson hastalığında mitokondiriyal disfonksiyonun araştırılması ve genetik koreleasyon.
• 2001 Beyin araştırmalar derneği-Tübitak proje destek 3.’lük ödülü – Parkin gen mutasyonu taşıyan otozomal ressesif genç başlangıçlı parkinson hastalarında mitokondiriyal disfonksiyonun ve kognitif fonksiyonların araştırılması.
• 2001- 14. Uluslararası Parkinson hastalığı kongresinde bildiri ödülü (honorary mention) – Unilateral ablative lesions of the subthalamic nucleus in advanced Parkinson’s disease